Unit Latihan

 1. Mengurus keperluan dan kemajuan kerjaya staf melalui kursus dan latihan berasaskan teknologi maklumat;
 2. Penganjuran kursus dan latihan berasaskan teknologi maklumat kepada agensi kerajaan, swasta dan korporat;
 3. Penyelarasan laporan kehadiran kursus ICT staf;
 4. Pengurusan bilik latihan.

Unit Dasar

 1. Merancang dan menggubal dasar atau polisi yang berkaitan dengan perkhidmatan ICT yang telah disediakan.
 2. Menyelaras dan menyemak dasar pelaksanaan ICT Universiti selaras dengan dasar-dasar semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan
 3. Mengesan, menilai dan menganalisis pelaksanaan dan penguatkuasaan dasar ICT yang telah diguna pakai di Universiti.
 4. Menggubal dan menggariskan polisi dan peraturan berkaitan penggunaan dan penyelenggaraan peralatan ICT Universiti.
 5. Memastikan semakan pematuhan dilaksanakan sepanjang tahun terhadap polisi, dasar dan peraturan dengan cekap, telus dan berkesan
 6. Menyampaikan maklumat-maklumat terkini yang tepat dan lengkap selaras dengan perubahan dasar atau polisi Kerajaan, Universiti dan agensi-agensi yang berkaitan
 7. Mengawal capaian ke atas maklumat, kemudahan-kemudahan proses maklumat, dan proses perkhidmatan berdasarkan keperluan perkhidmatan dan keperluan keselamatan berdasarkan kepada kepada garispanduan, pekeliling  dan dasar ICT universiti dan kerajaan.

Unit Pengurusan Projek

 1. Merancang aktiviti promosi atau ‘road show’ penggunaan sistem kepada kumpulan sasaran pengguna, khususnya bagi modul-modul baru;
 2. Membuat hebahan secara berkala berkenaan modul-modul yang sedia ada berkenaan kepentingan penggunaan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan modul;
 3. Bekerjasama dengan Bahagian Penyelenggaraan bagi memastikan setiap modul yang telah dibangunkan digunakan sepenuhnya menerusi promosi dan program-program ‘awareness’;
 4. Bekerjasama dengan Unit Dokumentasi bagi menghasilkan brosur, pamplet, risalah dan lain-lain bahan promosi bagi tujuan promosi dan ‘awareness’ di kalangan pengguna;
 5. Menyediakan dokumentasi dan persediaan bagi tujuan menyertai sebarang pertandingan atau ‘award’ sebagai salah satu cara mempromosi sistem maklumat UTeM di persekitaran yang lebih global; dan
 6. Merancang dan menyediakan platform bagi memperkenalkan dan mempromosi sistem maklumat UTeM kepada organisasi luar yang berminat.

 

 • RAFIZAH

  KETUA BAHAGIAN DASAR & LATIHAN

  RAFIZAH BINTI HJ MAHFOZ
  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (F44)

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  VoIP : 06-2701110

 • MAZURA

  KETUA UNIT LATIHAN DAN UNIT PENGURUSAN PROJEK

  MAZURA BINTI MUSTAFA
  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (FA32)

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  VoIP : 06-2701177

 • SARIMAH

  KETUA UNIT DASAR

  SARIMAH NOR BINTI MISKAM
  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  VoIP : 06-2701111

 • AZRUL

  UNIT PENGURUSAN PROJEK

  AZRUL IZMAN BIN KAMARULZAMAN
  PEMBANTU TADBIR KANAN (N22)

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  VoIP : 06-2701246

 • RAFIZAH
 • MAZURA
 • SARIMAH
 • AZRUL

 • Pusat Perkhidmatan Pengetahuan & Komunikasi
  Universiti Teknikal Malaysia Melaka
  Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal,
  Melaka, Malaysia.

 • Tel : 06 270 2574  Faks : 06 270 1037

 • Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Copyright © PPPK UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
All Rights Reserved.